Praktijkcollege De Dreef

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO

Praktijkcollege De Dreef

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO

Praktijkcollege De Dreef

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO

Praktijkcollege De Dreef

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO

Praktijkcollege De Dreef

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO

Praktijkcollege De Dreef

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO

Praktijkcollege De Dreef

De Dreef is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Zuidoost. Leerlingen kunnen allerlei praktijklessen volgen om competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben in het "leven" na de school. Veel aandacht dus voor de praktijkontwikkeling van leerlingen op het terrein van wonen, werken en vrije tijd.

De Dreef is ook een veilige en zorgzame school. Veilig omdat wij een relatief kleine school zijn en wij een scherp toezicht houden op alle leerlingen. We hebben duidelijke afspraken hoe iedereen zich op school dient te gedragen. We letten er scherp op of iedereen zich aan die afspraken houdt!

Lees meer

Onderwijs

De Dreef is een school voor praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar en is eindonderwijs. Dat betekent dat de school de leerlingen begeleidt naar een passende plek op de arbeidsmarkt.

De leerling haalt in principe geen diploma of startkwalificatie voor niveau 2. Wel kan de leerling bij goede resultaten verschillende certificaten halen. Bovendien werkt hij/zij gedurende het schooljaar aan een portfolio.

De vakken zijn onderverdeeld in twee soorten: Praktische vakken enalgemene vakken (AVO). Bij de praktische vakken wordt vooral met de handen gewerkt. De praktijkvakken worden door de verschillende vakdocenten gegeven. Er zijn vakken in de technische richting, zoals hout - en bouwtechniek, mechanische techniek/ lassen en auto make-up.

En in de richting Verzorging met o.a. koken, kinderverzorging en haarverzorging. Ook zijn er vakken als magazijnbeheer en groenvoorziening.

Lees meer »

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO


Informatie voor ouders en verzorgers

Alles over leerplicht

De leerplicht duurt 12 volledige schooljaren. Een schooljaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli. Kinderen zijn volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar zijn geworden. Volledige leerplicht betekent dat een kind vijf dagen in de week naar een door de wet erkende school gaat.

Lees meer »

Uw mening telt!

Op de Dreef is de MR (medezeggenschapsraad) zeer actief betrokken bij het beleid van de school. De MR stelt het zeer op prijs uw mening, opmerkingen, vragen en suggesties m.b.t. de school te horen. U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met een van de MR-leden. Kijk op de pagina "MR" voor alle informatie.

Lees meer »

Verlof aanvragen

Indien u buiten de schoolvakanties extra verlof voor uw kind wilt aanvragen dan gelden hiervoor een aantal wettelijke regels. Kijk op de pagina "Extra Verlof" voor meer informatie.

Lees meer »

Laag inkomen

Dan heeft u misschien recht op één of meer tegemoetkomingen voor ouders/scholieren. Er zijn een aantal regelingen vinden waarvoor u misschien in aanmerking komt. Zodra de regelingen voor schooljaar 2015-2016 door de instellingen zijn aangepast, zullen wij deze hier publiceren.

Lees meer »

Bureau Jeugdzorg

Opvoeden valt niet altijd mee. Uw kind komt bijvoorbeeld niet goed mee op school. U hebt geen idee wat uw norse pubers uitvoeren op straat, en luisteren willen ze al helemaal niet meer...
Soms voelt u zich machteloos. Dan kunt u wel wat hulp bij de opvoeding gebruiken.
Daarom is er Bureau Jeugdzorg. Daar vindt u mensen die luisteren. Ze helpen u graag om een oplossing te vinden.

Lees meer »

Aanmelden

Uw zoon/dochter aanmelden op onze school? Voor informatie klikt u hier. Wilt u meer informatie en/of een afspraak maken? Neemt u dan contact op via tel.nr. 020 - 519 50 70 of mailt u naar admin@dedreef.net

Lees meer »

Schoolvakanties

Meivakantie

25.04.2016 t/m 16.05.2016

Pinksteren

16.05.2016

Laatste nieuws

Nieuwe website

Sinds 30 april hebben we een nieuwe moderne website! De komende tijd zullen we nog druk bezig zijn om deze helemaal in te vullen.

“Ruimte voor leren”