Aanmelden

Om vooraf een indruk te krijgen van de school, ontvangen wij u graag met uw kind op school, zodat wij u een rondleiding kunnen geven en kennis kunnen maken met elkaar. Voor groep 8 leerlingen kunt u terecht op de open dagen, zie aanmelding groep 8

De aanmelding van leerlingen verloopt volgens een wettelijk vastgelegde procedure, die we de kernprocedure noemen. De ouder(s)/verzorger(s) melden zoon/dochter/pupil aan op onze school. Zij maken hiervoor een afspraak met de school.

Vervolgens worden relevante gegevens opgevraagd bij de school van herkomst via het ELK (elektronisch loket kernprocedure van de Gemeente Amsterdam). Deze gegevens worden besproken door de toelatings- en begeleidingscommissie van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam (SWA).

Als de commissie besluit dat een leerling bij ons op school kan komen, wordt het hele aanmeldingspakket samengevat op een formulier bij het SWA. Dit moet ondertekend worden door de ouders en de school. De commissie van het SWA beoordeelt of zij het eens is met de toelatingsbeslissing. Als dat zo is, geeft de commissie een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en is de leerling officieel toegelaten. Elke leerling op de praktijkschool dient altijd een TLV te hebben.

Deze wettelijke procedure is ingesteld, om er zeker van te zijn dat elke leerling op de voor hem of haar juiste school terecht komt.

Voor meer informatie over de gehele procedure kunt u ook terecht op de website
van  de VO schoolkeuzegids 

Uw kind aanmelden op onze school?

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak neemt u contact op met de school op tel.nr. 020 – 519 50 70 of mailt u naar admin.dreef@kolom.net

Neemt u het volgende mee

  • Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs
  • Paspoort of identiteitskaart van de leerling
  • Pasfoto
  • BSN nummer
  • Naam zorgverzekeraar en polisnummer
  • WA verzekeraar en polisnummer
  • Eventuele Zwemdiploma(s)
  • Naam, tel.nr en adres huisarts
Let op!! Zonder bovengenoemde stukken kunnen wij de aanmelding NIET in behandeling nemen.