gebruik smartphones en sociale media

Een Jongere zonder smartphone is tegenwoordig ondenkbaar en dat is niet verwonderlijk. Smartphones spelen op verschillende manieren een belangrijke rol in het leven van jongeren en kunnen zeker nuttig zijn. Echter als school zien we ook dat smartphones negatieve kanten met zich meebrengen. Voorbeelden daarvan zien we volop op sociale media, zoals Facebook en Instagram. Voor ons als school een belangrijke reden om hier zorgvuldig mee om te gaan. We willen namelijk niet dat er filmpjes of foto’s van leerlingen of docenten op het internet verschijnen.

Wij willen een veilige school zijn en daar past dit absoluut niet in. Er mag sowieso niet worden gefilmd, maar ook mogen leerlingen zonder hun toestemming niet worden gefotografeerd. De smartphones van de leerlingen gaan tijdens lesuren in een kluisje. Op deze wijze komen leerlingen niet in de verleiding om met hun telefoon te spelen, terwijl ze aan het werk zijn. Bij overtreding van deze regels treden wij streng op. Zo kan een telefoon voor langere tijd variërend van één dag tot een hele week worden ingenomen. In ernstige gevallen kan het gaan om inname van de telefoon, die pas in een gesprek met u als ouder(s)/verzorger(s) wordt teruggegeven. Het meenemen van een telefoon is volledig op eigen risico van uw kind en van u. Bij verlies of beschadiging vergoedt de school niets vanwege de eigen verantwoordelijkheid. Ons advies is om de telefoon of zelf in een kluis te doen of deze helemaal niet mee te nemen naar school.