Ziekteverzuim

Alleen als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. Ziekte van uw kind, moet u wel altijd direct melden aan de school.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Als uw kind ziek is, moet u dat meteen (telefonisch) melden bij de school.
ons telefoonnummer (020) 519 50 70.

Wat moet ik doen als mijn kind tijdens de vakantie ziek wordt?

Als een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en de leerling daardoor later op school terugkomt, moeten de ouders/verzorgers een doktersverklaring uit het vakantieland overleggen.

Meer vragen?

Iedereen u vragen heeft over de leerplicht of kwalificatieplicht kunt u contact opnemen met één van de leerplichtambtenaren van Bureau Leerplicht Plus, telefoon (020) 25 25 431. De leerplichtambtenaren houden inloopspreekuren. U kunt ook een afspraak maken.