Regelingen


Gratis schoolboeken

Vanaf schooljaar 2012-2013 ontvangt de school geld van de overheid voor de aanschaf van de schoolboeken. De school koopt de schoolboeken in en verstrekt deze dan gratis aan de leerlingen.

Op de basisschool krijgen kinderen veelal ook de overige leermiddelen gratis. In het Voortgezet Onderwijs is dit niet meer het geval en moet u de leermiddelen zelf betalen.

Tegemoetkoming Ouders

Het kindgebonden budget van de Belastingdienst.

Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.

Scholierenvergoeding

Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Als u schoolgaande kinderen hebt dan kunt u van de gemeente tot € 400 per kind krijgen. Dat noemen we de Scholierenvergoeding. Deze vergoeding is voor kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Ook kinderen op het mbo/bol (beroepsopleidende leerweg) hebben er recht op.