Regelingen


Gratis schoolboeken

Schoolboeken en digitaal lesmateriaal worden door de school geregeld en betaald hiervoor ontvangt de school geld van de overheid.  De school koopt de schoolboeken en licenties in en verstrekt deze dan gratis aan de leerlingen.

Op de basisschool krijgen kinderen veelal ook de overige leermiddelen gratis. In het Voortgezet Onderwijs is dit niet meer het geval en moet u de leermiddelen zelf betalen.

Tegemoetkoming Ouders

Het kindgebonden budget van de Belastingdienst.

Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.

Scholierenvergoeding

Schoolgaande kinderen kosten veel geld.  U kunt via de gemeente in aanmerking komen voor scholierenvergoeding. 

U moet eerst Scholierenvergoeding aanvragen. Na uw aanvraag krijgt u een brief. Staat er in uw brief dat u recht heeft op scholierenvergoeding, dan leest u hieronder wat u verder moet doen.

U kunt per schooljaar voor elk kind een bedrag krijgen:

  • € 250,- per jaar per kind op de voorschool.

  • € 216,- per jaar per kind op de basisschool.

  • € 325,- per jaar per kind op de middelbare school.

U krijgt dit geld niet zomaar op uw rekening. U moet gaan declareren.
Op de website van de gemeente Amsterdam staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat.