Onze school


De Dreef is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Zuidoost. Leerlingen kunnen allerlei praktijklessen volgen om competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben in het “leven” na de school. Veel aandacht dus voor de praktijkontwikkeling van leerlingen op het terrein van wonen, werken en vrije tijd.

De Dreef is ook een veilige en zorgzame school. Veilig omdat wij een relatief kleine school zijn en wij een scherp toezicht houden op alle leerlingen. We hebben duidelijke afspraken hoe iedereen zich op school dient te gedragen. We letten er scherp op of iedereen zich aan die afspraken houdt!

Wij letten er ook op of een leerling “goed in zijn vel zit”. Wij signaleren als er problemen zijn met leerlingen en zullen daar dan iets mee gaan doen. Als we het samen niet kunnen oplossen zorgen we voor deskundige hulpverlening.

Wij willen dat de leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij trachten wij ze zo goed mogelijk te begeleiden en hen zo zelfstandig mogelijk te maken. Deze zelfstandigheid hebben zij later in het leven hard nodig. Een belangrijk aspect van BPL is het eigenaarschap over je eigen school-ontwikkeling. Hierbij wordt de betrokkenheid van de ouder(s) en derden als zeer belangrijk gezien.

Ontwikkeling vindt niet alleen op school plaats, maar zeker ook buiten school. Wij willen samen met de leerling en de ouder(s) of verzorger(s) het perspectief bepalen dat wenselijk én haalbaar is. Wij zullen ons optimaal inzetten om de leerling in het traject naar dit perspectief te begeleiden.