CKV en sport

Op de Dreef staat CKV hoog aangeschreven, we willen de leerlingen graag kennis laten maken met kunst en cultuur, door indrukken te krijgen op basis van gevoel, verbeeldingskracht en nadenkend vermogen binnen en buiten de school. 


Kunst, cultuur- en sporteducatie hebben veel gemeen en versterken elkaar. Zij leiden tot grotere schoolprestaties, creativiteit, integratie en een betere toekomst. De fysieke- en verbeeldingskracht wordt gestimuleerd en geeft de mogelijkheid om gevoelens en ervaringen durven uit te drukken, te communiceren en om oplossingen te bedenken voor moeilijke situaties, ook bij stages en werk.

                                       Ckv en sport maken deel uit van ons onderwijs.
                                         

Omdat de leerling bij ons centraal staat, worden de competenties van de leerlingen hierdoor versterkt.

Door deze sociale vaardigheden wordt geleerd om jezelf op een andere manier uit te drukken en je wereld te vergroten. Je krijgt antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe ga ik dit doen? Deze competenties kunnen ook helpen bij het “leven” tijdens en na school, ook als je geen kunstenaar of sporter van beroep wordt. De leerlingen vergroten hun wereld en bezoeken onder begeleiding kunstzinnige-, culturele- en sportactiviteiten zowel binnen- als buitenschools. Ook vinden er presentaties plaats in de klas, gymzaal, het podium of buitenschools. Jongeren die talent voor ckv of sport hebben worden ondersteund door de  ckv klas, kunst- en cultuurweek, sportmodule of sportweek waarbij de leerling centraal staat.