Ouderkamer geopend op De Dreef !

De Dreef is al lange tijd bezig met het uitbreiden en stimuleren van de ouderbetrokkenheid. En een ouderkamer is daarvoor een goed middel.  Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich beter ontwikkelen door de betrokkenheid van de ouders.

Een ouderkamer is een ontmoetingsplek voor ouders/verzorgers en zorgt voor de verbinding tussen ouders, school en thuis. Er zullen activiteiten worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld themabijeenkomsten over bijvoorbeeld opvoeding en schoolse zaken, maar ook indien daar behoefte aan is cursussen die de ontwikkeling van de ouder en het kind ten goede komt. Verder kun je ook denken aan ondersteuning bij huiswerkbegeleiding of andere schoolse zaken. Ook willen we de ouders betrekken bij de verschillende projecten en activiteiten op school.

Donderdag 10 november is de eerste themabijeenkomst "sexting & grooming" de agenda voor de komende tijd zal binnenkort ook op de website verschijnen en wordt ook met ouders gedeeld.

Media
  • ouderkamer