Ons onderwijs

De Dreef is een school voor praktijkonderwijs, de leerling staat bij ons centraal en wij begeleiden leerlingen naar een passende plek op de arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding.  Ieder klas heeft een eigen mentor  waar leerlingen terecht kunnen 

structuur

Vanaf het eerste leerjaar tot aan de uitstroomfase blijven de leerlingen in dezelfde klas.  De mentor leert de leerling en de ouders beter kennen en de relatie aangaan.

De leerling heeft op deze manier ten minste een volwassene die hij leert vertrouwen en van wie hij weet dat hij er terecht kan. In elke klas wordt constant gewerkt aan groepsbinding, vertrouwen, communicatie en veiligheid.

De klas gaat als een familie voelen waardoor de leerling het gevoel krijgt thuis te komen, waar hij warm ontvangen wordt maar ook aan zijn afspraken en doelen wordt gehouden.

Voor elke leerling wordt aan het begin op De Dreef een startdocument gemaakt. Hierin wordt alle informatie over de leerling opgeschreven. In dit startdocument staan o.a. ook de ondersteuningsbehoeften en de verwachte uitstroom van de leerling. Uit dit startdocument komt een Individueel ontwikkelingsperspectiefplan (IOP). Hierin beschrijft de mentor in samenspraak met de ouders en leerling de leerdoelen en leerroute die de leerling volgt. Het plan van de leerling wordt  twee keer per jaar besproken met de ouders en de leerling en elke keer bijgesteld. Hierdoor wordt het geboden onderwijs aangepast aan het niveau en de wensen van de leerling.