Resultaten

Alle leerlingen hebben de keuze om door te stromen naar arbeid of vervolgonderwijs.

Een groot gedeelte van onze leerlingen stroomt door naar een ROC traject.

Dit is gerelateerd aan het feit dat onze leerlingen  hun eigen keuzes kunnen maken, waarin het ROC traject een belangrijke factor speelt.

Iedere leerling krijgt de kans om een ROC entree-traject aan te gaan, mits dit passend is met het niveau van de leerling.

We hebben de laatste jaren een uitstroom van 80% naar het ROC entree, waarvan een heel groot gedeelte doorstroomt naar niveau 2 en dus hun startkwalificatie behalen. Van hieruit stroomt een gedeelte door naar niveau 3/4.

De overige leerlingen stromen uit naar een werksituatie. Dit kan zijn een reguliere baan of indien nodig begeleid werk in samenwerk met de gemeente Amsterdam.

Alle leerlingen worden bij het verlaten van deze school ingeschreven bij het UWV en Gemeente. Hierdoor kunnen wij eventuele tussentijdse uitval ondervangen en kan de gemeente direct handelen!

Alle leerlingen hebben recht op begeleiding vanuit de gemeente in de vorm van een jobcoach of jobhunter, ongeacht of ze later een startkwalificatie behaald hebben.

Leerlingen worden nadat ze de school verlaten hebben, indien zij daarvoor toestemming hebben gegeven, nog een tijd gevolgd! Hierdoor hebben wij inzicht in de uitstroom en resultaten.