Ons onderwijs

BIG PICTURE LEARNING

Praktijkschool De Dreef werkt vanuit het onderwijsconcept Big Picture Learning. Dit concept komt uit Amerika. Big Picture Learning is persoonlijk onderwijs waarbij gekeken wordt wat de interesses/passies van de leerling zijn en wat de leerling kan en nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Advisory structuur

Vanaf het eerste leerjaar vormt een groep leerlingen samen met de advisor (mentor) een advisory. Tot aan de uitstroomfase blijven de leerlingen in dezelfde advisory. Ook als de leerling doorgaat naar een andere fase. De advisor leert de leerling en de ouders beter kennen en de relatie aangaan.

De leerling heeft op deze manier ten minste een volwassene die hij leert vertrouwen en van wie hij weet dat hij er terecht kan. Binnen de advisory wordt constant gewerkt aan groepsbinding, vertrouwen, communicatie en veiligheid.

De advisory gaat als een familie voelen waardoor de leerling het gevoel krijgt thuis te komen, waar hij warm ontvangen wordt maar ook aan zijn afspraken en doelen wordt gehouden.

Ook als de leerlingen deelnemen aan een praktijkvak, noem je dat een praktijk advisory.

Kiest een leerling voor een module, (zorg en welzijn, techniek, sport, horeca etc. ) dan is de vaste advisor ondersteunend aan de praktijk advisor.