CKV en sport

Op de Dreef is CKV hoog aangeschreven en de leerlingen maken onder leiding van de CKV coördinator actief, receptief en reflectief kennis met kunst en cultuureducatie binnen en buiten de school. 


Kunst, cultuur- en sporteducatie hebben veel gemeen en versterken elkaar. Zij leiden tot grotere schoolprestaties, creativiteit, integratie en een betere toekomst. De fysieke- en verbeeldingskracht wordt gestimuleerd en geeft de mogelijkheid om gevoelens en ervaringen durven uit te drukken, te communiceren en om oplossingen te bedenken voor moeilijke situaties, ook bij stages en werk.

Ckv en sport maken deel uit van het onderwijs.

Vanuit de filosofie van Big Picture Learning, waarbij de leerling centraal staat, worden de competenties van de leerlingen hierdoor versterkt.

Door deze sociale vaardigheden wordt geleerd om jezelf op een andere manier uit te drukken en je wereld te vergroten. Je krijgt antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe ga ik dit doen? Deze competenties kunnen ook helpen bij het “leven” tijdens en na school, ook als je geen kunstenaar of sporter van beroep wordt. Georganiseerd door de ckv coördinator en de sportcoördinator gaan de leerlingen hun wereld vergroten en bezoeken onder begeleiding kunstzinnige-, culturele- en sportactiviteiten zowel binnen- als buitenschools. Ook vinden er presentaties plaats in de klas, gymzaal, het podium of buitenschools. Jongeren die talent voor ckv of sport hebben worden ondersteund door de  ckv klas, kunst- en cultuurweek, sportmodule of sportweek waarbij de leerling centraal staat.