Onderwijs tijdens lockdown

Inmiddels worden er al een week praktijklessen op school gevolgd en de overige lessen worden online aangeboden.  Het rooster is aangepast en is geldig tot maandag 18 januari. U en uw zoon of dochter heeft  dit aangepaste rooster via de mentor ontvangen. Voor een aantal leerlingen is het belangrijk dat zij naast de praktijkuren meer contacturen op school hebben. De mentoren en onze zorgcoördinator zullen in overleg met de leerling en ouders hier afspraken over maken. We begrijpen dat deze maatregel voor velen van u als een harde klap komt en weer een moeilijke periode betekent. Laten we goed met elkaar in contact blijven zodat we onze leerlingen en onszelf zo goed en gezond mogelijk door deze periode heen kunnen helpen. Er komt een moment dat we dit allemaal achter ons kunnen laten. Daarom moeten we dit juist nu met elkaar oppakken. We danken u voor het begrip en de samenwerking.
Media
  • onderwijs op afstand