Tunnel of Love

op onze school doen we mee aan meerdere kunst- en cultuurprojecten. Meer informatie hierover kun je terug vinden bij CKV op onze website.

Door kunst leren leerlingen meer denken in materiaal. Alle kunstvormen gebruiken middelen om ideeën werkelijk te maken.
Kunst biedt een ervaring die kinderen op geen enkele andere manier meemaken. Kunst ontwikkelt het denkvermogen van leerlingen en dit is wat ze kunnen leren ervan;

 • Van kunst leren leerlingen om tot een goed oordeel te komen over betekenisvolle relaties. Een groot deel van het schoolcurriculum gaat over de juiste antwoorden. Bij kunst gaat het om eigen oordeel boven regels.
 • Van kunst leren leerlingen dat problemen meer dan één oplossing kunnen hebben, en vragen meer dan één antwoord. Kunst biedt meervoudig perspectief.
 • Een van de grootste lessen is dat er veel manieren zijn om de wereld te zien en er betekenis aan te geven.
 • Van kunst leren leerlingen dat doelen niet vaststaan bij complexe vormen van problemen oplossen. Doelen veranderen onder invloed van omstandigheden en kansen.
 • Leren van kunst vereist het vermogen en de bereidheid om je over te geven aan de onverwachte mogelijkheden van een werk terwijl je het maakt.
 • Kunst maakt leerlingen duidelijk dat woorden en cijfers niet genoeg zijn om uit te drukken wat we weten. De grenzen van onze taal zijn niet de grenzen van ons denken.
 • Van kunst leren leerlingen dat kleine verschillen grote effecten kunnen hebben. Kunst handelt in subtiliteit.
 • Van kunst leren leerlingen denken in materiaal. Alle kunstvormen gebruiken middelen om ideeën werkelijk te maken.
 • Van kunst leren leerlingen zeggen wat niet gezegd kan worden. Ze moeten hun poëtische capaciteiten aanspreken om het gevoel dat kunst oproept uit te drukken.
 • Kunst biedt een ervaring die leerlingen op geen enkele andere manier meemaken. Door die ervaring ontdekken ze de reikwijdte en variëteit van wat ze kunnen voelen.
Media
 • tunnel of love
 • kunst