PRIVACY-Beleid 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Hiervoor wordt Informatiebeveiligings- en privacy beleid opgesteld en er is een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

PRIVACY VOOR LEERLINGEN 

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school worden er gegevens over en van leerlingen en medewerkers vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. 
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

We vragen van onze leerlingen, ouders en medewerkers om zich zo goed mogelijk aan de afspraken, het beleid en de gedragscode te houden. De kern hiervan is: “gebruik je gezond verstand”.

Zo vragen we ouders geen foto's of ander beeldmateriaal in en rondom school te maken en/of te (online) te delen zonder toestemming van de directie.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN MET LEVERANCIERS

De scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling- en medewerkers gegevens.  Ons bestuur, Stichting Kolom, heeft met de leveranciers  van dit lesmateriaal strikte afspraken gemaakt (de z.g. verwerkersovereenkomsten) over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Informatie van medewerkers wordt alleen gebruikt ten behoeve van de eigen organisatie.

Beeldmateriaal gebruik

Hoe gaan we om met foto's en video's die in opdracht van de school worden genomen? Denk aan foto's voor de schoolgids, deze website, een nieuwsbrief of een bericht op social media. Ouders gaan wel of niet akkoord bij aanmelding,  dit staat op het inschrijfformulier, voor toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van hun zoon/dochter


VRAGEN OF KLACHTEN?

Indien u een vraag, opmerking of een klacht heeft kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Stichting Kolom via mail of telefoon.

U kunt als u dat wenst ook voor uw vraag, opmerking of klacht, direct contact opnemen met de Marion van der Horst (FG) van de CED groep.
mail: m.vanderhorst@cedgroep.nl


Overige relevante informatie is opgenomen op de informatiepagina.