Vakken

De vakken zijn onderverdeeld in twee soorten:
Praktische vakken en algemene vakken (AVO).

Bij de praktische vakken wordt vooral met de handen gewerkt en door de verschillende vakdocenten gegeven. Hierbij staan de technische en creatieve vaardigheden van de leerling centraal.

Er zijn vakken in de technische richting, zoals hout – en bouwtechniek, fietstechniek en een autowasplaats.

In de richting Verzorging met o.a. koken; op gebied van catering als ook de zelfredzaamheid in de keuken, kinderverzorging, haarverzorging en een nagelstudio.

Ook leren de leerlingen vakken in de facilitaire dienstverlening.

De AVO vakken zijn de theorievakken zoals rekenen, Nederlands, lezen en wereld- oriëntatie, cultuur en maatschappij. De theorie vakken (AVO) ondersteunen de praktijkvakken.

In alle leerjaren nemen het ontwikkelen van sociale vaardigheden en een goede beroepshouding, zoals op tijd komen, afspraken nakomen, samenwerken en respect tonen, een belangrijke plaats in. Voor de theorievakken maken wij gebruik van het lesmateriaal Deviant.