Wat is Praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs is een richting in het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen een groot aantal praktische vakken. Verder krijgen de leerlingen aangepaste basisvorming met de vakken Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, Engels, burgerschap, praktische arbeids- en loopbaanoriëntatie en lichamelijke opvoeding. Daarnaast bieden wij nog na-schoolse activiteiten op het gebied van Sport, Kunst- en Cultuur!

Praktijkonderwijs is normaliter voor leerlingen met een praktijkindicatie eindonderwijs. De leerlingen worden daarom ook voorbereid op het uitoefenen van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt en krijgen de mogelijkheid om via stages in de praktijk te leren. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig wonen, werken en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het praktijkonderwijs eindigt normaal in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt, echter kunnen wij in het belang van de ontwikkeling van de leerling verlenging aanvragen. De Dreef stelt de leerling in de gelegenheid om middels een eigen plan door te stromen naar vervolgonderwijs in de vorm van ROC of andere opleidingen.

Landelijk zijn er 170 scholen en het gaat om 25.000 leerlingen. Stichting Kolom telt bijna 900 praktijkonderwijsleerlingen, verdeeld over vijf scholen; vier in Amsterdam en één in Haarlem.