Stage

 

voorbereidende fase

In deze fase dat al vanaf het eerste jaar kan worden ingezet, kunnen de leerlingen al kennismaken met een snuffelstage om er zo achter te komen waar hun interesses of passie ligt. Het is steeds een minimale periode van zes weken.

In het derde leerjaar kunnen de leerlingen hun snuffelstage verlengen. In deze stage voorbereidende fase gaat de leerling begeleid een dagdeel per week stagelopen. De leerling neemt deel aan een tweetal stages namelijk; Fietsfabriek en IJs2go.

                                                                  

De groep leerlingen hebben hulp van een begeleider op de stageplaats. De leerling doet niet alleen wat voor een ander, maar leert er ook veel van. Bijvoorbeeld hoe het is om samen te werken met anderen of hoe het is om opdrachten uit te voeren, zelfstandig te reizen etc.

Beroepsstage

In de beroeps oriënterende fase gaat de leerling zelfstandig stagelopen. Eerst één dag per week, daarna zelfstandig twee of drie dagen. Na ongeveer drie maanden wordt er gewisseld van stageplek zodat de leerling verschillende beroepsrichtingen leert kennen.
Tijdens de beroeps oriënterende stage gaat de leerling ervaren of de gekozen beroepsrichting goed bij hem/haar past. Door verschillende stages te gaan lopen, wordt uitgezocht wat voor werk de leerling leuk vindt en waar de leerling goed in is. Het is de bedoeling dat de leerling uiteindelijk een keuze maakt voor een beroepsrichting.

Werken is heel anders en vaak veel vermoeiender dan op school zitten. De leerling gaat tijdens de stages leren langere tijd achter elkaar te werken.

Op school werkt de leerling aan competenties. Tijdens stage doet de leerling dit ook maar nu dus in de echte wereld.

De leerling krijgt vanuit school een stage begeleider toegewezen. Die praat met de leerling over wat voor stage de leerling zou willen. De stage die de leerling kiest moet bij zijn/haar interesse/passie passen. De leerling gaat zelfstandig op zoek en/of samen met de stage begeleider zoeken naar een geschikte stageplek. Ouders kunnen natuurlijk ook helpen bij het vinden van een stage.

Voordat de leerling stage gaat lopen, worden er afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over:

  • Wanneer de leerling gaat beginnen en wanneer de stage eindigt.
  • Op welke dagen de leerling gaat stagelopen.
  • De stagetijden.
  • Speciale eisen vanuit het stagebedrijf (kleding, veiligheidsschoenen etc.).

Deze afspraken worden vastgelegd in een stagecontract. Dit contract wordt getekend door de stage begeleider, het stagebedrijf, door de leerling zelf en door ouder(s)/verzorger(s). Pas als iedereen getekend heeft, kan de leerling aan de stage beginnen.

Verzekering tijdens stage

De school heeft een collectieve aansprakelijkheid– en ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekeringen gelden onder schooltijd. Tijdens stage is de leerling dus vanuit school verzekerd.

Als de leerling voor het stagebedrijf gaat werken, bijvoorbeeld in het weekend of tijdens de vakantie, dan geldt de verzekering van school niet. Het stagebedrijf moet de leerling dan verzekeren.

Stagetoeleiding

Heeft de leerling tijdelijk geen stage, dan gaat de leerling gewoon naar school. De stagetoeleiding is een lesgroep op school. De leerling werkt daar aan de volgende competenties:

  • Cultuur & Maatschappij
  • AVO