Praktische informatie

Op zoek naar informatie over alle praktische zaken? Je vindt de informatie hier.

Schooltijden

Lesuur 1: 8.30 – 9.00 uur
Lesuur 2: 9.00 – 9.45 uur
Lesuur 3: 9.45 – 10.30 uur
Pauze: 10.30 – 10.45 uur
Lesuur 4: 10.45 – 11.30 uur
Lesuur 5: 11.30 – 12.15 uur
Pauze: 12.15 – 12.45 uur
Lesuur 6: 12.45 – 13.30 uur
Lesuur 7: 13.30 – 14.15 uur
Lesuur 8: 14.15 – 14.30 uur

Verlof

De dagen waarop leerlingen vrij zijn (vakanties en roostervrije dagen) staan vast. De school mag leerlingen geen extra verlof geven. Alleen in bijzondere gevallen kan de school bijzonder verlof toestaan. Ouder(s)/verzorger(s) die bijzonder verlof willen voor hun kind, moeten dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur. Hier vindt u het aanvraagformulier voor bijzonder verlof.

Wij overleggen altijd met de leerplichtambtenaar van de gemeente of we bijzonder verlof toe kunnen staan. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij DUO.

Vakanties en belangrijke data

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.

Verzuimprotocol

Ooit gehoord van een ‘verzuimprotocol’? Het klinkt misschien serieus, maar eigenlijk is het jouw gids voor een geweldige schooltijd. Hier lees je alles over waarom het belangrijk is om regelmatig naar school te gaan, wat er gebeurt als je dat niet doet, en hoe we samen kunnen zorgen dat jij het maximale uit je opleiding haalt. Het draait allemaal om jouw succes en groei, en we willen dat je elke dag straalt op school.

Meldplicht en meldcode

Een meldcode is een wettelijk verplicht instrument dat in Nederland wordt gebruikt om professionals te helpen signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen en hierop te reageren. De meldcode bevat stappen die professionals moeten volgen als ze vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het doel van de meldcode is om de veiligheid en het welzijn van slachtoffers te waarborgen en hen de nodige hulp en ondersteuning te bieden.

Schoolplan

Het schoolplan is als een routekaart voor onze school, speciaal ontworpen om ons allemaal te helpen slagen en groeien. Het vertelt ons waar we naartoe gaan en hoe we daar willen komen. In het plan staat onze visie voor de toekomst en wat we willen bereiken. We leren over de vakken en activiteiten die we gaan doen en hoe we betrokken kunnen zijn bij beslissingen over ons onderwijs. Het vertelt ons ook hoe de school voor ons zorgt, inclusief speciale ondersteuning als we dat nodig hebben.

We ontdekken hoe belangrijk onze leraren zijn en hoe zij de leerlingen helpen leren en groeien. Het schoolplan helpt ons begrijpen wat er van ons wordt verwacht en hoe we kunnen bijdragen aan een geweldige school. Het is onze gids voor een succesvolle en leuke schooltijd

Anti-pestprotocol

Wij, de leerlingenraad van De Dreef, willen jullie iets belangrijks vertellen: pesten is niet cool en heeft geen plek op onze school. Daarom hebben wij een anti-pestprotocol. We willen dat iedereen zich hier veilig en gerespecteerd voelt, zodat we allemaal met plezier naar school kunnen gaan. Dus, laten we samenwerken om pesten te stoppen!

Veiligheidsplan

Om de veiligheid op en rond de school te bewaren, hebben we een aantal plannen en afspraken gemaakt. Een veiligheidsplan: daarin staat beschreven wat er moet gebeuren bij ernstige situaties en welke regels er gelden om de veiligheid op en rond de school te bewaren. Een gedragscode waarin staat wat er moet gebeuren en wat je kunt doen bij agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Afspraken tussen de scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeente Amsterdam, de politie Amsterdam en Meerlanden en het Openbaar Ministerie. Daarin hebben we beschreven hoe we omgaan met strafbare feiten, wie welke taak daarin heeft en wat we gezamenlijk kunnen doen om de veiligheid in en om de schoolgebouwen te verbeteren.

Schoolverlaters

Voor onze schoolverlaters hebben wij belangrijke zaken die nodig zijn om te kunnen overleven in onze maatschappij overzichtelijk op een rijtje gezet, klik hieronder naar schoolverlaters-site.